09 apr20199 april 2019
Bericht

Hoe borg jij de 21st Century Skills en Sociale Veiligheid binnen jouw school?

‘Het onderwijs bereidt leerlingen  voor op een samenleving die hoge eisen stelt. De arbeidsmarkt vraagt om hoogwaardige (vak)kennis. Bovendien doet de eenentwintigste eeuw een groot beroep op ict-geletterdheid, probleemoplossingsvaardigheden, kritisch denken, creativiteit, sociale competenties en vaardigheden om het eigen leren te kunnen sturen’ Een paar zinnen uit een advies van de PO-raad uit 2014. Er wordt veel gevraagd...