Sinds 5 jaar bestaan onze curatieve Bikkeltrainingen©. Deze therapeutische Bikkeltrainingen© zijn vanuit onze eigen praktijk ontwikkeld en worden als licentie afgegeven aan hulpverleners (psychologen, orthopedagogen, kindercoaches) in heel Nederland. Op de kaart is een compleet overzicht te vinden van alle Bikkeltrainers in het land.  Ook binnen onze eigen psychologenpraktijk geven we de diverse bikkeltrainingen doorlopend. Deze trainingen zijn ontwikkeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar oud en zijn gestoeld op de schematherapie en cognitieve gedragstherapie.

foto mappen inke

Naast de curatieve therapeutische Bikkeltrainingen, werken we nu hard aan een preventief aanbod. Dit preventieve klassikale aanbod is bedoeld voor de leerkracht om in de klas met alle leerlingen door te werken als lesmethode.

Uniek aan onze methode is dan ook, dat iedere jaargang uit twee versies bestaat:

  • Een klassikale (preventieve) lesmethode voor de leerkracht in de klas
  • Een therapeutische (curatieve) training voor de intern begeleider of hulpverlener om in kleine groepjes intensiever aan de vaardigheden te werken.

 

Waarom curatief?

…sommige kinderen uit je klas nu eenmaal meer nodig hebben. Bij hen is er al een probleem op een van de gebieden. Voor die kinderen is de curatieve/ therapeutische training bedoeld.
Deze training bestaat uit 4 tot 8 bijeenkomsten van 90 minuten. Doorgaans zien we bij deze training een groepsgrootte van 6-8 leerlingen. De trainer kan een intern begeleider, gespecialiseerde leerkracht, (school)psycholoog of hulpverlener zijn.
Er kan worden gekozen om de therapeutische training parallel aan de klassikale lessen te laten lopen of los van elkaar.

Curatief en preventief hand in hand en in elkaars verlengde!

Waarom preventief?

….een vaardigheid groeit, als je er aandacht aan schenkt en ermee oefent.
Gedrag ontwikkelt, doordat je er grip op krijgt en oefent.
Bij Bikkeltrainingen gaan wij uit van de Growth mindset: van proberen kun je leren.

Dit geldt bij rekenen, taal maar ook op het gebied van faalangst, weerbaarheid, sociale vaardigheden, studievaardigheden en gezond gedrag.
Dit betekent dat je hier niet pas aandacht aan schenkt als het probleem er is, maar preventief.
Alle kinderen uit je groep zijn hierbij gebaat. Vanuit die overtuiging presenteren wij de preventieve lesmethode die voor iedere jaargang bestaat uit 16-20 lessen.