Inschrijven BikkelCOACH

Spectrum Brabant/Bikkels.nl handelt te goeder trouw en gaat ervan uit dat elke beslissing genomen door één ouder/verzorger gebeurd mét toestemming van de andere ouder/verzorger, tenzij vooraf anders aan Spectrum Brabant wordt gemeld.