Dit keer geen verhaal gesitueerd in Bikkellandia.

Bikkelboy Bob gaat niet in schematherapie, maar is er onderdeel van! En dat willen we even uitleggen.

Onze methodiek Bikkeltrainingen© is gebaseerd op 10 jaar ervaring met het geven van weerbaarheids- en sovatrainingen binnen Spectrum Brabant. Dit resulteerde in de evidence based methodiek Bikkeltrainingen©, gestoeld op de schematherapie en de cognitieve gedragstherapie.
1 home_images_bob
Schematherapie

Bikkeltrainingen richt zich al op jonge leeftijd op de uitgangspunten van schematherapie en bereikt daardoor een hoge mate van effectiviteit. Therapeuten zijn al twee decennia enthousiast over het werken met schematherapie. De effectiviteit van schematherapie is hoog en de positieve resultaten zijn internationaal erkend en bevestigd.
Schematherapie is in de jaren ’90 ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Jeffrey Young. Het werd door hem ingezet om sterke terugkerende patronen in het leven van volwassenen te behandelen. Deze patronen waren meestal terug te voeren naar ervaringen in hun jeugd en komt tot uiting in 18 verschillende ‘schema’s’: thema’s die zijn ontstaan in je jeugd en je telkens belemmeren om te bereiken wat je wilt (o.a. tekortschieten/schaamte, afhankelijkheid/incompetentie, onvoldoende zelfcontrole/zelfdiscipline, verlating/instabiliteit, etc).

Deze schema’s zijn  ontstaan wanneer je als kind op de een of andere manier niet genoeg bent vervuld in één van je basisbehoeften. Voor een gezonde emotionele ontwikkeling moeten al die behoeften in je jeugd voldoende vervuld worden.

Inmiddels wordt veel gewerkt met ‘modi’. Een modus is een houding waarin je schiet wanneer oude gevoelens worden opgeroepen. We noemen dit kindmodi.
Er zijn drie soorten kindmodi: gekwetste-kindmodus; boze- en impulsieve-kindmodus; en gelukkige-kindmodus.

Omdat alle modi hun oorsprong in de kindertijd hebben, is het wenselijk om kinderen al op jonge leeftijd te helpen om ongewenste modi/ schema’s af te zwakken en gewenste modi/ schema’s te versterken.
Dit gebeurt expliciet bij de Bikkeltrainingen middels de inzet van de types Bikkelboy Bob (gelukkige- kindmodus)Piepmiep Paula (gekwetste-kindmodus) en Woeste Wilma (boze- en impulsieve-kindmodus).
De jongste kinderen leren op uiterst concreet niveau de overstap naar de verschillende modi te maken. Bij oudere kinderen gebeurt dit op steeds abstracter niveau.
Hierbij staat het ervaringsgerichte leren centraal. Het is immers vanuit de eigen ervaring dat we verder kunnen leren en groeien.