Het laatste jaar reizen we heel Nederland door om het  preventieve Bikkel-lesprogramma voor basisscholen en middelbare scholen toe te lichten. We hebben een mooi lesprogramma ontwikkeld om de sociaal-emotionele weerbaarheid te versterken van kinderen en jongeren. Dit doen we vanuit de visie dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen als ze stevig staan, kijken, klinken en stevig denken. Dit zijn Bikkels!

5paniekBikkels zijn echter ook goed voorbereid op nieuwe zaken. En dat betekent dat kinderen in groep 7, 8 en in de onderbouw van het VO ook goede plan-, organisatie- en studievaardigheden hebben! Speciaal hiervoor hebben we Huiswerk Bikkels en de SpectrumPlanner ontwikkeld. Deze zijn ontstaan vanuit de expertise die we hebben opgebouwd binen ons Huiswerkinstituut. Tijdens de studiebegeleiding leren we kinderen hoe ze hun huiswerk kunnen in- en doorplannen, hoe ze dit kunnen organiseren, hoe ze zich beter kunnen concentreren en motiveren en we leren nieuwe studievaardigheden aan.

We weten dat we kinderen optimaal op de middelbare school kunnen voorbereiden. Dit kunnen we doen door in groep 7, 8 en in de brugklas wekelijks lessen uit Huiswerk Bikkels te geven, door de aangereikte tools binnen de school te implementeren en te integreren, door kinderen hierin te coachen en door op PO en VO dezelfde taal te spreken.

Hiermee verklein je de overstap naar de brugklas en is de shock die kinderen in de eerste weken ervaren echt wel te verkleinen.
Dit inspireert en motiveert ons om het preventieve lesprogramma Huiswerk Bikkels onder de aandacht te brengen en teams hierin te trainen.

Huiswerk Bikkels wordt inmiddels ook gebruikt door scholen om een duidelijke visie te formuleren op zelfstandig werken en huiswerk maken. Het wordt gebruikt om teambreed dezelfde taal te spreken en leerlingen dezelfde tips te geven. Lijkt jou dit ook wat voor jouw school en wil je meer weten? Weet ons dan te vinden!