Het afgelopen jaar kregen we van leerkrachten in binnen- en buitenland regelmatig de vraag, of onze  therapeutische trainingen ook voor de klas geschikt zijn.
De vragen uit het onderwijs hebben ons aan het denken gezet.

Om dit te onderzoeken hebben enkele leerkrachten onze materialen in de klas uitgeprobeerd. De conclusie hiervan  is, dat er absoluut behoefte is aan materiaal op het gebied van weerbaarheid, faalangst, sociale vaardigheden, studievaardigheden en gezond gedrag. Materiaal dat direct in de belevingswereld van de kinderen staat en leuk is om mee te werken.

Een conclusie was ook dat de therapeutische trainingen niet zondermeer geschikt zijn voor klassikaal gebruik. Aandachtspunten hierin zijn onder andere de werkvormen, de duur van de lessen, volgorde van de activiteiten en de verantwoording hiervan.

Door de geplaatste aanbevelingen hebben we besloten om naast de therapeutische (curatieve) trainingen een complete (preventieve) klassikale lesmethode te ontwikkelen. Een lesmethode met een doorgaande lijn van 4 tot en met 18 jaar, met een vloeiende overstap van primair naar voortgezet onderwijs…

En dat betekent……

…..dat al maanden wordt gebikkeld in de Bikkel Headquarters!!

Wij geloven in het bestaansrecht van ons aanbod voor het PO en VO. En vanaf vandaag hebben we de eerste pagina’s van onze site voor scholen live gezet. Geïnteresseerd?
Kijk eens op onze pagina voor scholen.

Groetjes,

Inke en Renate